Grooming - wzrost zagrożenia dzięki platformom komunikacyjnym
#1
Grooming to mało znane pojęcie, które oznacza jedną z form szkodliwego oddziaływania na dzieci i młodzież za pomocą narzędzi internetu - w szerokim ujęciu bywa stosowany również jako odpowiednik pedofilii. Niedawno opublikowano raport, który jednoznacznie wskazuje na znaczący wzrost tego typu zagrożeń i jednocześnie znaczny udział w tym mediów społecznościowych, jako środka oddziaływania na potencjalne ofiary (podkreślenia w cytowanym tekście moje)

Cytat:Raport opublikowany przez Narodowe Stowarzyszenie na rzecz Zapobiegania Okrucieństwu wobec Dzieci (ang. NSPCC) wskazuje na to, że największy odsetek przestępstw dotyczących tzw. groomingu popełniany jest właśnie przy użyciu tytułowej platformy. Powyższe pojęcie oznacza m.in. akt budowania emocjonalnego związku z dzieckiem w celu zdobycia jego zaufania, aby móc wykorzystać je seksualnie.

Dane pokazują, że tego typu przestępstwa dokonywane są w 70 procentach przy pomocy portali społecznościowych. Instagram stanowi 32 procent przypadków, Facebook 23 procent, a Snapchat 14 procent. Wszystkie informacje zostały uzyskane od policji, więc raczej nie można mówić tu o oszukanych statystykach.

Co więcej, w przeciągu ostatniego roku akty tzw. groomingu były dokonywane 200 procent częściej, aniżeli w 2017 roku. Liczby te są przytłaczającym dowodem na to, że bezpieczeństwo dzieci jest coraz bardziej zagrożone i w żaden sposób nie można tych faktów lekceważyć.

Po opublikowaniu raportu, spółka w postaci Facebooka stwierdziła, że usuwa 99.2 procent treści związanych z wykorzystywaniem lub nagością dzieci jeszcze przed zgłoszeniem ich przez użytkowników. Algorytm, któremu zostało powierzone to zadanie jest podobno cały czas dopracowywany.
Źródło cytatu
https://www.instalki.pl/aktualnosci/inte...ualna.html

Strona macierzysta raportu i całego projektu
https://www.nspcc.org.uk/what-we-do/news...18-months/

Warto przytoczyć jeszcze informacje w kontekście prawnym i to na gruncie polskim, bo jest to proceder traktowany jak przestępstwo

Cytat: Grooming a prawo

W czerwcu 2010 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego. W Kodeksie karnym pojawia się zupełnie nowy rodzaj przestępstwa uregulowany w art. 200a KK tzw. grooming, czyli uwodzenie przez Internet. Chodzi o osoby, które za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązują kontakt z małoletnim poniżej 15 roku życia zmierzając za pomocą wprowadzenia w błąd, wykorzystania jego błędu lub niezdolności do pojmowania sytuacji lub groźby bezprawnej do spotkania z nim. Przestępstwo to podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności.

Kto składa małoletniemu poniżej 15 lat za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej już samą propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonywania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych i zmierza do jej realizacji podlega wówczas grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Źródło
https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-pra...oming.html
"Bezpieczeństwo jest podróżą, a nie celem samym w sobie - to nie jest problem, który można rozwiązać raz na zawsze"
"Zaufanie nie stanowi kontroli, a nadzieja nie jest strategią"
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości